Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Hüsamettin TOP

Görev : PLASTIK, REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1148
TÜ E-Posta : husamettintop@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Hakkı Mete ÇEK

Görev : ÜROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : metecek@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Hakan AKDERE

Görev : ÜROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1242
TÜ E-Posta : hakanakdere@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Hande GÜÇLÜ

Görev : GÖZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : handeguclu@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Havva SÜTCÜ

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : havvasutcu@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Hilal ERDOĞAN

Görev : KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hilalerdogan@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Hüseyin Kürşat AVCI

Görev : ÜROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hkursadavci@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 236 76 41 » Dahili : 1461
TÜ E-Posta : drdagdeviren@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Hanefi Yekta GÜRLERTOP

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 236 76 41 » Dahili : 4315
TÜ E-Posta : yektagurlertop@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Hüseyin Ahmet TEZEL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4605
TÜ E-Posta : atezel@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Hakan GÜRKAN

Görev : TIBBI GENETIK ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TIBBI GENETIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 2330
TÜ E-Posta : hgurkan@trakya.edu.tr

Prof.Dr. H. Figen (Coşkunkan) KULOĞLU

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 4818
TÜ E-Posta : hfigenkuloglu@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Hakan TUNA

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4717
TÜ E-Posta : hakantuna@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Hamdi Nezih DAĞDEVİREN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hnezihdagdeviren@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Hanefi Yekta GÜRLERTOP

Görev : KARDIYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hanefigurlertop@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Hasan ÜMİT

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4619
TÜ E-Posta : hasanumit@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Hakan EMMUNGİL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : HAKANEMMUNGIL@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Hasan Murat ÇALOĞLU

Görev : RADYASYON ONKOLOJISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hmuratcaloglu@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Hakkı Onur KIRKIZLAR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : h.onurkirgizlar@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Hilmi TOZKIR

Görev : TIBBI GENETIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2332
TÜ E-Posta : hilmitozkir@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Hülya ÖZKAN

Görev : NÖROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hulyaozkan@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Habibe Demir EKŞİ

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : habibedemireksi@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Hakan FELEK

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hakanfelek@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Hande ERARSLAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : handeerarslan@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Hande ÖZDEMİR

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : asklepion02@hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Harun ÇOBAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : haruncoban@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Hasan Cem AYKUTLU

Görev : ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hasancemay@hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Hasan GÖZE

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hasangoze@hotmail.com

Arş.Gör.Dr. Hatice Beyza ARBAK

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : h.beyzaarbak@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Hatice Burcu DAĞ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : haticedag@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Hatice Hilal YÜKSEL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hhilalyuksel@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Haydar YÖNDEM

Görev : DERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1280
TÜ E-Posta : haydaryondem@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Hülya BAYKIZ

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hulyabaykiz@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Hüsniye YILDIZ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hyildiz@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Hakan ERBAŞ

Görev : TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1620
TÜ E-Posta : herbas@trakya.edu.tr