Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Erol BENLİER

Görev : PLASTIK, REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
PLASTIK, REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 09 09 » Dahili : 4806
TÜ E-Posta : erolbenlier@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Elif ÇOPUROĞLU

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 3248
TÜ E-Posta : elifcopuroglu@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Emre DELEN

Görev : BEYIN VE SINIR CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emredelen@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Ebru TAŞTEKİN

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 1535
TÜ E-Posta : ebrutastekin@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Ersan ARDA

Görev : ÜROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ersanarda@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Ecem SERBEST

Görev : ÇOCUK CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ecemserbest@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Elif MERCAN

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elifmercan@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Erbay DEMİR

Görev : KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erbaydemir@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Eren ALPAYDIN

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erenalpaydin@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Esin ERTÜRER

Görev : GENEL CERRAHI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esinerturer@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Esma SÜLEYMAN

Görev : KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esmasuleyman@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Ezgi GENÇ

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ezgigenc@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Eşref SELÇUK

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : trkesref@hotmail.com

Uzm.Dr. Eda Macit AYDIN

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : e.macitaydin@trakya.edu.tr

Erdi İMRE

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erdiimre@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Ebru Çakır EDİS

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 234 76 41 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : ebrucakiredis@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Erhan TABAKOĞLU

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4813
TÜ E-Posta : erhantabakoglu@trakya.edu.tr

Doç.Dr. Emine Neşe ÖZKAYIN

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4914
TÜ E-Posta : eneseozkayin@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Elif Gülsüm ÜMİT

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : egulsumumit@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Erdem YILMAZ

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erdemyilmaz1@trakya.edu.tr

Öğr.Gör.Dr. Emine İkbal ATLI

Görev : TIBBI GENETIK ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eikbalatli@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Ebru Esra YALÇIN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ebrueyalcin@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Edip Denizcan YILMAZ

Görev : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : e.denizcanyilmaz@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Ejder ŞAHİN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ejder.sahin@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Ekin BAŞAR

Görev : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ekinbasar@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Elif GÜNGÖR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elifgungor@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Elif Tuğba Oğuz TAYLAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : elftuba@yahoo.co.uk

Arş.Gör.Dr. Emine BAL

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eminebal@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Emine Gökçen SELÇUK

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : egokceneken@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Emrah SAVAŞ

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emrahsavas@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Emrullah YÜKSEL

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emrullahyuksel@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Eray ÇELİKTÜRK

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : eraycelikturk@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Eren DUYAR

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erenduyar@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Erkan Durgut

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : erkandurgut@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Ertuğrul TOPCU

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : ertugrultopcu@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Esra OKYAR

Görev : ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esraokyay@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Esra ŞENGÜZEL

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esrasenguzel@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Esra UYAR

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : esrakalayci@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Ezgi Sezin KIRAN

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : e.sezinkiran@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Erol ÇAKIR

Görev : TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 223 57 64 » Dahili : 1616
TÜ E-Posta : erolcakir@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Enis ULUÇAM

Görev : ANATOMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1506
TÜ E-Posta : eulucam@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Eray ÖZGÜN

Görev : TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1617
TÜ E-Posta : erayozgun@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Emine ÖNDER

Görev : TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emineonder@trakya.edu.tr