Akademik Kadro


CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1802
TÜ E-Posta : beykar@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : beyhankaramanlioglu@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Banu TÜTÜNCÜLER

Görev : BEYIN VE SINIR CERRAHISI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : banututunculer@gmail.com

Arş.Gör.Dr. Bahadır BALKANLI

Görev : ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bahadirbalkanli@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Başak GÜMÜŞTAŞ

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bgumustas@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Birsen Başar ÇÖKTÜ

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bbasarcoktu@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Burcu YEŞİLDAĞ

Görev : KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : burcuyesildag@trakya.edu.rtr

Arş.Gör.Dr. Busem Binboğa Tutuğ

Görev : TIBBI PATOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : b.binbogatutug@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Büşra KÜÇÜK

Görev : ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : busrakucuk@trakya.edu.tr

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Babürhan GÜLDİKEN

Görev : NÖROLOJI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
NÖROLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 42 » Dahili : 4515
TÜ E-Posta : baburhanguldiken@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Betül Ayşe ACUNAŞ

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4902
TÜ E-Posta : bayseacunas@trakya.edu.tr

Prof.Dr. Burcu TOKUÇ

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1563
TÜ E-Posta : burcutokuc@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Bülent ERDOĞAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : bulenterdogan@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Barış YILMAZER

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : barisyilmazer@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Bahar MARANGOZ

Görev : HALK SAĞLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : baharmarangoz@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Baran Serdar SUNAL

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : b.serdarsunal@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Beliz ÇAMUR

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : belizcamur@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Beyza ÜNLÜ

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : beyzaunlu@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Birşua DOĞAN

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : birsuadogan@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Bozkurt Kağan Kürşat KUNCI

Görev : ACIL TIP ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : kagankunci@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Buket Yılmaz BÜLBÜL

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : byilmazbulbul@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Buket SÜSLÜ

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : buketsuslu@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Burak USLU

Görev : RADYOLOJI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : burakuslu@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Burcu JAN

Görev : FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : burcujan@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Burçin BEKEN

Görev : ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : burcinbeken@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Buşra BAŞARAN

Görev : İÇ HASTALIKLAR ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : busrabasaran@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Büşra Balta

Görev : ENFEKSIYON HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : busrabalta@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Büşra Betül Balcı

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : b.betulbalci@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Büşra BİLGİÇ

Görev : AILE HEKIMLIĞI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : busrabilgic@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Büşra SÜBAY

Görev : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : busrasubay@trakya.edu.tr

Uzm.Dr. Bilkay SEREZ

Görev : GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 2885
TÜ E-Posta : bilkayserez@trakya.edu.tr

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Bülent Sabri CIĞALI

Görev : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
ANATOMI ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 1503
TÜ E-Posta : bscigali@trakya.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Büşra DİLER

Görev : TIBBI BIYOKIMYA ANABILIM DALI (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : busradiler@trakya.edu.tr